torsdag 2. desember 2010

Utstillingsoppdrag i Oslo 26-29 november

Jeg reiste med fly til Oslo fredag 26. november på utstillingsoppdrag for O2 sport. Det er en helt ny sporsbutikk som åpner i begynnelsen av desmber.

onsdag 27. oktober 2010

Tea for TwoLÆRINGSOPPDRAG Tirsdag 19.oktober:

I denne oppgaven skal dere gruppevis jobbe med en iscenesettelse/styling av et måltid. Scenen skal avbildes slik at bildene kan passe inn i en ukebladreportasje.
Gruppen bestemmer selv hvor måltidet skal forgå, hva måltidet skal inneholde, hva dere skal ha på dere og hvilke dekorative elementer som skal prege stemningen.

Følgende fellesutfordringer settes:
• Dere skal selv være med på bildene.
• Det skal leveres 3-5 ulike bilder.
• Bildene m/tekst skal til sammen utgjøre en eller to A4-sider. Vær bevisst på god lay-out.
• Bildene skal ha tekst som inneholder priser på det vi ser i bildet. Teksten kan være oppdiktet, og må gjerne plasseres oppå selve fotografiet.

Husk at dette skal være en iscenesettelse, og ikke et privat vennebilde, så lek gjerne med imagen…!

Innlevering: Tirsdag 26.oktober.

tirsdag 26. oktober 2010

PlakatKompetansemål:
• bruke fagrelaterte digitale verktøy
• innhente og bruke ulike kilder og relevant informasjon til egen produktutvikling
• utforme reklamemateriell til bruk i markedsføring


Oppdrag: Designe plakaten til forestillingen ”Gyda og Gaga” under Kulturnatt.
Tittel: GYDA OG GAGA
Tekst: Plukk fra programmet, samt ta med:
”Kostymer er designet av elevene på Scenografi og kostyme, supplert med klær fra Haugesund Barne- og Ungdomsteaters kostymelager”.
Bildemateriell: Egne foto, bilder fra nettet og bilder tatt av Sigrun G.H.
Format: Stående A3 (tradisjonelle plakatformatet), CMYK, 300 i oppløsning

Vurderingskriterier
Plakaten skal ha:
• Et klart blikkfang – vekke oppmerksomhet
• En korrekt informasjon og rett skrevet tekst (hva og når)
• En estetisk komposisjon – ”gi noe mer” av opplevelser, informasjon og nyanser - vekke lyst til å eie plakaten
• Fungere både på avstand og på nært hold

Innlevering: Fredag 8. oktober kl. 14.50 – før høstferien som A3 utskrift og på minnepinne både som en psd-fil (i tilfelle småjusteringer på trykkeriet) og en pdf-fil.
En av plakatene vil bli valgt ut og trykket opp av Gro Verpe på Slaktehuset!
Vi hjelper til med distribueringen etter høstferien.

onsdag 29. september 2010

SkriftUtstillingsarbeid Kopervik vgs 2010

Mål: Bruke skrift som formuttrykk
Læringsmål: Bruke TYPE / tekstverktøyet i Photoshop

Øvelse:

Prøv ut ulike:
• Fonter / skriftsnitt
• Størrelser (både vha tall i pt og edit - transform)
• Retninger (vannrett, loddrett, edit - rotate…)
• Gjennomsiktighet / opacity (La tekst komme i bakgrunn og noe i forgrunn)
• Farger
• Bilder inni bokstavene
• Ulik ”spacing” (avstand mellom bokstavene)


Oppgave:


Design forsiden til boken:
S K R I F T


Lag en kvadratisk komposisjon på 21 x 21 cm. (Vi utnytter bredden på A4-arket)
La en av bokstavene i alfabetet være stor og utgjøre blikkfanget i komposisjonen. Komponer videre med de andre bokstavene i alfabetet og eventuelt bruk andre relevante ord som kan være med å antyde hva boka handler om. Bruk eget navn – ”forfatter” diskret som en del av komposisjonen.
Bruk visuell gruppering i komposisjonen din.

Teori: Kap 1 Design og arkitektur-boka (Leselekse)

Vurderingskriterier:
Komposisjon (blikkfang, visuell gruppering og helhet)

Innlevering: 1 A4 side hvor du viser de ulike øvelsene og selve oppgaven pent presentert på tavla m/svart kvadratisk kartong (30X30cm) innen fredag 8. time 17. 09

Formell vurdering: Godkjent/ikke godkjent

lørdag 28. august 2010

UndergroundprojectTverrfaglig prosjekt i Utstillingsarbeid og Visuell kommunikasjon – Utstillingsdesign 2010 Kopervik vgs

undergroundproject

Læreplanmål
Utstillingsarbeid:
Bruke … maling …, samt andre relevante arbeidsteknikker i utstillingsøyemed
Bruke fagrelaterte fargesystemer i kommunikasjon med oppdragsgivere
Utforme forslag til opplevelsesrom,…

Visuell kommunikasjon:
Beskrive og vurdere ulike utstillingsoppdrag
Utarbeide skisser, arbeids- og presentasjonstegninger
Presentere og begrunne ideer og løsningsforslag…
Dokumentere og vurdere eget arbeid


Oppdrag: Dekorering av undergang og vegg mot havnen i Kopervik.

tema: REKER…/ ?

Ta utgangspunkt i et bilde av en kokt reke, studer linjer og former. Jobb fram vha forenkling og stilisering en karakteristisk og dekorativ
2-dimensjonal form som skal kunne fungere i ulike størrelser og fargenyanser.

Jobb videre med ulike mønster og komposisjoner tilpasset oppdragets flater.

Farge: Ekspressivt! Fra det rødlige til det gulige og gull.

Eller jobb fram en valgfri løsning helt uavhengig av våre rammer.Arbeidsoppgaver underveis i prosjektet:

• Beskrivelse og vurdering av utstillingsoppdraget max 2 A4-sider.
Ta bilder fra stedet, ta mål og beskriv oppdraget og vurder omfanget. Gjør deg noen egne tanker om hvordan det kan være lurt å løse dette uavhengig av oppgaven.
Les og finn litt ut om Kopervik og Karmøy – hvordan synes du byen bør profileres mot båtturismen og resten av befolkningen.

• Abstraheringsprosess
Jobb med abstraheringsprosessen fra bilde til stilisert form med overganger og utprøvinger. Legg vekt på å få til en god og karakteristisk form – man skal kunne ane rekeformen.
Jobb med mønster og komposisjon. Lag flere skisser og end opp med en løsning (rekeløsning eller valgfri løsning) til slutt.

• Presentasjon
Plansjer med tekst, bilder og tegninger som viser ideen din ovenfor oppdragsgiveren (Lærere og (Byen vår Kopervik)) tekst bør være kort og selgende, samt begrunne ideene og løsningsforslagene dine.
Bilde fra kaien/undergang med forslag til rekekomposisjon + valgfri løsning (Photoshop).

Utvelgelse…

• Forarbeid / produksjon.
Maling av vegg / tak med ruller eller forarbeid i forhold til annen løsning.
Utarbeiding av rekesjablonger eller annen løsning.
Maling ved bruk av svamping og spraymaling og sjablonger eller annen løsning.


Til innlevering:

Hele prosesshefte med prosjektbeskrivelse, skisser, faglige kommentarer, bilder fra prosessen, ferdig resultat og egenvurdering. HVA – HVORDAN – HVORFOR
Format: Kreativt og valgfritt

Vurderingskriterier:
Form, komposisjon og layout
Beskrivelser, vurderinger og refleksjoner

Formell vurdering med karakter

Tidsplan (utarbeides sammen litt etter hvert)

Oppstart: Onsdag 28.08.10
Innlevering presentasjonsplansjer:
Utarbeiding av sjablonger i ulike størrelser / annet forarbeid:
Oppstart utendørs:
Innlevering av ferdig prosesshefte:
Dette blir gøy! Hilsen Merete og Sigrun Marie  