onsdag 29. september 2010

SkriftUtstillingsarbeid Kopervik vgs 2010

Mål: Bruke skrift som formuttrykk
Læringsmål: Bruke TYPE / tekstverktøyet i Photoshop

Øvelse:

Prøv ut ulike:
• Fonter / skriftsnitt
• Størrelser (både vha tall i pt og edit - transform)
• Retninger (vannrett, loddrett, edit - rotate…)
• Gjennomsiktighet / opacity (La tekst komme i bakgrunn og noe i forgrunn)
• Farger
• Bilder inni bokstavene
• Ulik ”spacing” (avstand mellom bokstavene)


Oppgave:


Design forsiden til boken:
S K R I F T


Lag en kvadratisk komposisjon på 21 x 21 cm. (Vi utnytter bredden på A4-arket)
La en av bokstavene i alfabetet være stor og utgjøre blikkfanget i komposisjonen. Komponer videre med de andre bokstavene i alfabetet og eventuelt bruk andre relevante ord som kan være med å antyde hva boka handler om. Bruk eget navn – ”forfatter” diskret som en del av komposisjonen.
Bruk visuell gruppering i komposisjonen din.

Teori: Kap 1 Design og arkitektur-boka (Leselekse)

Vurderingskriterier:
Komposisjon (blikkfang, visuell gruppering og helhet)

Innlevering: 1 A4 side hvor du viser de ulike øvelsene og selve oppgaven pent presentert på tavla m/svart kvadratisk kartong (30X30cm) innen fredag 8. time 17. 09

Formell vurdering: Godkjent/ikke godkjent