lørdag 28. august 2010

UndergroundprojectTverrfaglig prosjekt i Utstillingsarbeid og Visuell kommunikasjon – Utstillingsdesign 2010 Kopervik vgs

undergroundproject

Læreplanmål
Utstillingsarbeid:
Bruke … maling …, samt andre relevante arbeidsteknikker i utstillingsøyemed
Bruke fagrelaterte fargesystemer i kommunikasjon med oppdragsgivere
Utforme forslag til opplevelsesrom,…

Visuell kommunikasjon:
Beskrive og vurdere ulike utstillingsoppdrag
Utarbeide skisser, arbeids- og presentasjonstegninger
Presentere og begrunne ideer og løsningsforslag…
Dokumentere og vurdere eget arbeid


Oppdrag: Dekorering av undergang og vegg mot havnen i Kopervik.

tema: REKER…/ ?

Ta utgangspunkt i et bilde av en kokt reke, studer linjer og former. Jobb fram vha forenkling og stilisering en karakteristisk og dekorativ
2-dimensjonal form som skal kunne fungere i ulike størrelser og fargenyanser.

Jobb videre med ulike mønster og komposisjoner tilpasset oppdragets flater.

Farge: Ekspressivt! Fra det rødlige til det gulige og gull.

Eller jobb fram en valgfri løsning helt uavhengig av våre rammer.Arbeidsoppgaver underveis i prosjektet:

• Beskrivelse og vurdering av utstillingsoppdraget max 2 A4-sider.
Ta bilder fra stedet, ta mål og beskriv oppdraget og vurder omfanget. Gjør deg noen egne tanker om hvordan det kan være lurt å løse dette uavhengig av oppgaven.
Les og finn litt ut om Kopervik og Karmøy – hvordan synes du byen bør profileres mot båtturismen og resten av befolkningen.

• Abstraheringsprosess
Jobb med abstraheringsprosessen fra bilde til stilisert form med overganger og utprøvinger. Legg vekt på å få til en god og karakteristisk form – man skal kunne ane rekeformen.
Jobb med mønster og komposisjon. Lag flere skisser og end opp med en løsning (rekeløsning eller valgfri løsning) til slutt.

• Presentasjon
Plansjer med tekst, bilder og tegninger som viser ideen din ovenfor oppdragsgiveren (Lærere og (Byen vår Kopervik)) tekst bør være kort og selgende, samt begrunne ideene og løsningsforslagene dine.
Bilde fra kaien/undergang med forslag til rekekomposisjon + valgfri løsning (Photoshop).

Utvelgelse…

• Forarbeid / produksjon.
Maling av vegg / tak med ruller eller forarbeid i forhold til annen løsning.
Utarbeiding av rekesjablonger eller annen løsning.
Maling ved bruk av svamping og spraymaling og sjablonger eller annen løsning.


Til innlevering:

Hele prosesshefte med prosjektbeskrivelse, skisser, faglige kommentarer, bilder fra prosessen, ferdig resultat og egenvurdering. HVA – HVORDAN – HVORFOR
Format: Kreativt og valgfritt

Vurderingskriterier:
Form, komposisjon og layout
Beskrivelser, vurderinger og refleksjoner

Formell vurdering med karakter

Tidsplan (utarbeides sammen litt etter hvert)

Oppstart: Onsdag 28.08.10
Innlevering presentasjonsplansjer:
Utarbeiding av sjablonger i ulike størrelser / annet forarbeid:
Oppstart utendørs:
Innlevering av ferdig prosesshefte:
Dette blir gøy! Hilsen Merete og Sigrun Marie  